Şeyh-i Ekber Muhyiddin Arabi Hz. Hakikatı Nasıl Anlatıyor ?
Şeyh-i Ekber Muhyiddin Arabi Hz. Hakikatı Nasıl Anlatıyor ?

Şeyh-i Ekber Muhyiddin Arabi Hz. Hakikatı Nasıl Anlatıyor ? (9789944981079)

0,00
Fiyat : ₺10,00
KDV Dahil : ₺10,00
Barkod : 9789944981079
₺1,67 'den başlayan taksitlerle
:
ŞEYH-İ EKBER MUHYEDDIN-İ ARABI HAKİKATI NASIL ANLATIYOR ? Şeyh-i Ekber Muhyeddin-i Arabi Hazretleri buyururlar ki : "627 Hicret yılı Muharrem ayının son günlerinde bir gece ma-na aleminde Beşeriyetin Fahr-i Ebedisi, Nefs-i Natıka-i Kainatın Kalbi, İmamü'l Enbiya vel Evliya Hazretlerini gördüm. Yed-i seadetlerinde bir kitab vardı. Bana hitab ederek: " Bu kitab Fususü'l-Hıkem = (Hikmetlerin Özü) kitabıdır. Bunu al, (kalbi ma'rifetullah zevkıyla çarpan ) insanlara arzet, lazım gelen feyzi alsınlar" diye emrettiler." Ey hakikat yolcusu ! Şunu söyleyelim ki: Veli, nebi'nin vilayetinin varisidir. Nübüvvet vazifesinde tebliğ, umumadır. Nebi, cem'i ezdada me'murdur. Ancak hakaaik-ı ilahiyye herkesin isti'dadında kabule mazhar olamaz, dolayısiyle inkara saplanılır. Eğer bir şey nebi vasıtasiyle beyan edilip inkar edilecek olur ise küfrü mucib olacağından, bu hususlar merhameten veraset-i nebeviyye-i Muhammediyeye malik olanlar tarafından nas'ın anlayacağı şekilde şerh ile beyan edilir ki, irfan yolundan geride kalınıp, inkara saplanılıp da küfre dahil olunulmasın diye. Resul-i Zişan Efendimiz, şöyle buyurmuşlardır: (Men reani fekad reel hak feinneş şeytan la yetemesselu bi.) Ma'nası: " Her kim beni görürse Hakk'ı görmüşdür. Zira Şeytan benim suretimde mütemessil olamaz. Kat'iyyen o surette zahir olamaz." Evet, Resul-i Ekrem (Ve ma erselnake illa rahmeten lil'alemiyn)'dir. İsm-i hadi'nin mazhar-ı tammıdır. Şeytan ise ism-i mudillin mazharıdır. İsm-i mudıll'in mazharı olan Şeytan, mümkün değildir ki, ism-i hadi'nin suretinde zahir olabilsin.
Bu ürünün yanında bunları da tavsiye ediyoruz.
Benzer Ürünler
Çerez Kullanımı